De opgave in de branche is enorm: als het aan de overheid ligt moeten alle  gebouwen in Nederland in 2024 asbestvrij zijn. “Een bijna onmogelijke opgave als je ziet dat er nu jaarlijks 2 miljoen vierkante meter wordt gesaneerd. Als we morgen starten en alle mogelijke mensen en materieel inzetten, zouden we in 2032 klaar zijn”, zegt Jan Weijers. Hij benadert momenteel de (woning)markt met Weikhoplex, een kunststof ‘dakplanplaat’ die als duurzame vervanger van asbest ingezet kan worden.
Weikhoplex dakprofiel
Weikhoplex gevelprofiel

Weijers – van huis uit dakdekker – is als financieel directeur nog steeds betrokken bij Weijerseikhout, het dakdekkersbedrijf dat hij jaren runde. “Met de dagelijkse gang van zaken bemoei ik me niet meer, ik volg het van de zijlijn. Maar vorig jaar liep ik tegen dit kunststof dak- en gevelprofiel aan. Omdat we vanuit de dakenbranche bekend zijn met het asbestprobleem, trok het direct mijn aandacht. Het was nog

niet in ons land verkrijgbaar dus ik ben in gesprek gegaan. Nu hebben we het alleenrecht voor de Benelux en Duitsland. De kunststof dakpannen worden aange- boden onder de naam Weikhoplex”, zegt Jan Weijers.

< terug naar nieuwsberichten