Steeds minder asbesthoudende daken gesaneerd in Nederland

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, de asbestvezels zijn zodanig klein dat ze tijdens het inademen diep in de longen terecht komen. Van de ingeademde asbestvezels kan je in je latere leven ernstig ziek worden. Het kabinet stimuleert het verwijderen van asbesthoudende daken, maar het verbod op een asbest dak is in 2019 door de eerst kamer afgewezen. Naar schatting ligt er nog ongeveer 80 miljoen vierkante meter asbest in Nederland op daken, 25 miljoen op particuliere daken en 55 miljoen bij overige dak eigenaren.

Waar in 2018 nog een verbod gold op asbestdaken vanaf 2024, is dit verbod sinds 2019 opgeheven. Naast het opheffen van het verbod, werd ook het verstrekken van subsidie medio stopgezet. Dit heeft grote gevolgen voor het aantal vierkante meters asbest dat jaarlijks wordt gesaneerd, ten tijde van het naderende verbod werd er in 2018 ruim 12,8 miljoen vierkante meter asbesthoudend dak gesaneerd. Als dat zelfde tempo zou zijn doorgezet zouden in ongeveer 6 jaar alle asbesthoudende daken gesaneerd zijn, dus in 2024.

Het tempo waarin asbesthoudende daken gesaneerd worden loopt momenteel drastisch terug, in 2019 werd er nog 9,8 miljoen vierkante meter asbest gesaneerd (ruim 3 miljoen minder dan het jaar daarvoor). In 2020 is dit aantal nog verder teruggelopen, toen is er ‘slechts’ 6,7 miljoen vierkante meter gesaneerd, bijna de helft van wat er in 2018 is gesaneerd. Als hetzelfde tempo wordt aangehouden zijn we nog ongeveer 12 jaar bezig met saneren en zou in 2033 nagenoeg alle daken in Nederland asbestvrij moeten zijn.

Het gevolg van de daling is dat de asbestsaneerders juist nu de mogelijkheid hebben uw dak te saneren, waar voorheen lange wachttijden golden kunnen zij u nu sneller van dienst zijn. Mocht u een asbesthoudend dak hebben en graag Weikhoplex dakplaten daarvoor in de plaats hebben? Neem dan contact met ons op via 024-200 1100 of info@weikhoplex.nl.

Scroll naar boven